در این دوره ی آموزشی به روش های تحلیل فرکانس های طبیعی تجهیزات دوار و کشف شکل م.ئهای مختلف آن پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: کارشناسان و تکنسین های واحد پایش وضعیت، تعمیرات و بهره برداری

برای ارتباط با ما جهت دریافت اطلاعات بیش تر و سیلابس دوره ها اینجا کلیک کنید و یا با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

021-66944008

021-66944009