واحد فروش

تلفن : 9-4008 94 66 021

همراه : 09120714820

فکس : 50 52 93 66 021

کدپستی : 1419793665

ایمیل : sales@noavaranpayesh.com

آدرس : پایین تر از میدان توحید، تقاطع خیابان فرصت شیرازی و قریب، پلاک 87، طبقه 3، واحد فروش  

واحد خدمات اجرایی

تلفن : 23 34 94 66 021 – 08 71 43 66 021

فکس : 26 94 94 66 021

کدپستی : 1419793673

ایمیل : services@noavaranpayesh.com

آدرس : پایین تر از میدان توحید، تقاطع خیابان فرصت شیرازی و قریب، پلاک 87، طبقه 5، واحد اجرایی  

واحد آموزش

106 420 66 021 – 108 437 66 021

فکس : 50 52 93 66 021

کدپستی : 1419793668

ایمیل : training@noavaranpayesh.com

پشتیبانی :  09912055871

آدرس : پایین تر از میدان توحید، تقاطع خیابان فرصت شیرازی و قریب، پلاک 87، طبقه 4، واحد آموزش