انتخاب و سایز کردن یاتاقان ها و بیرینگ ها

در این دوره به بررسی انواع بیرینگ ها، نحوه انتخاب بیرینگ و … پرداخته می شود.

مخاطبان دوره:  مدیران و کارشناسان پایش وضعیت، نگهداری و تعمیرات

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی انتخاب و سایز کردن یاتاقان ها و بیرینگ ها

انتخاب و سایز کردن پمپ های سانتریفیوژ

در این دوره به بررسی طبقه بندی پمپ ها بر مبنای اصول کارکرد آن ها، · محاسبه دور مورد نیاز پمپ ها بر مبنای نیازمندی های خط و … پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان تعمیرات مکانیک و تجهیزات دوار

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی انتخاب و سایز کردن پمپ های سانتریفیوژ

تعمیرات و عیب یابی پمپ های پیستونی

در این دوره به بررسی ویژگی پمپ های پیستونی، عیوب پمپ های پیستونی و … پرداخته می شود.

مخاطبان دوره : : مدیران و کارشناسان تعمیرات مکانیک و تجهیزات دوار

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی تعمیرات و عیب یابی پمپ های پیستونی

تعمیرات و عیب یابی پمپ های صنعتی

در این دوره به بررسی شناخت اصول کار و طبقه بندی پمپ ها، تعریف علل و مسائل ناشی از کاویتاسیون پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان تعمیرات مکانیک و تجهیزات

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی تعمیرات و عیب یابی پمپ های صنعتی

دوره آموزشی پمپ ها- اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

در این دوره آموزشی به بررسی  استانداردها، عوامل موثر در انتخاب پمپ ، تقسیم بندی پمپ های گریز از مرکز بر اساس API 610 و … پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان فنی، تعمیرات مکانیک و تجیزات دوار

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی پمپ ها- اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

تعمیرات و عیب یابی بلبرینگ ها و یاتاقان ­ها

در این دوره به بررسی معرفی انواع بیرینگ ها و یاتاقان ها و کاربرد آن ها در صنعت، نشانه شناسی خرابی بیرینگ ها و … پرداخته می شود.

مخاطبان دوره : کارشناسان و تکنسین های تعمیرات مکانیک و تجهیزات دوار

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی تعمیرات و عیب یابی بلبرینگ ها و یاتاقان ­ها

آنالیز ارتعاشات در ماشین های دور پایین

در این دوره به بررسی عیوب بیرینگ برای ماشین های با دور پایین، تشخیص عیوب گیربکس ها با خروجی دور پایین و روش های تشخیص عیوب ارتعاشی پرداخته می شود.

مخاطبان دوره : مدیران و کارشناسان پایش وضعیت و نگهداری و تعمیرات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

02166420106

02166437108

سر فصل دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات در ماشین های دور پایین

دوره آموزشی سرویس نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت روغنی

در این دوره به بررسی اجزای اصلی ترانسفورماتورها،  سرویس دوره ای ماهیانه-سه ماهه-سالیانه و … پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: تکنسین ها و کارشناسان برق و الکترونیک

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

02166420106

02166437108

سرفصل دوره آموزشی سرویس نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت روغنی

دوره آموزشی اصول و راه اندازی الکتروموتورها

در این دوره به بررسی روش های راه اندازی الکتروموتورها، مدارات فرمان و قدرت در راه اندازی الکتروموتورها و … پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: کارشناسان و تکنسین های الکترونیک و برق

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

02166420106

02166437108

سرفصل دوره آموزشی اصول و راه اندازی الکتروموتورها